باز کردن حساب واقعی و یا آزمایشی

برای افتتاح حساب معاملاتی واقعی یا آزمایشی، با VFSMarkets نیازی به پر کردن فرم آنلاین و منتظر پاسخ نیستید. فقط می توانید مستقیماً از بستر معاملاتی برای افتتاح حساب اقدام کنید.