یکی از ویژگی های منحصر به فرد بازار فارکس این است که به صورت 24 ساعته در دسترس است. چیزی که این امر را ممکن می سازد، همپوشانی در زمان معاملات کشور ها است. در زمان بسته شدن یک بازار بزرگ، بازار دیگری باز می شود. 4 ناحیه اقتصادی اصلی معاملات فارکس وجود دارد:

جداول زمان معامله

همه زمانها در GMT+2 با DST لیست شده اند
بازارها/نمادهاشروع، باز شدنطول هفتهبسته شدن
Forex
Majors, Minors, ExoticsMonday 00:1500:05 - 23:59Friday 23:45
Metals
XAG, XAU, XPT, XPDMonday 00:1500:05 - 23:59Friday 23:45
ALUMINIUM, COPPER, ZINCMonday 09:3009:30 - 20:30Friday 20:30
Energies
BRENTMonday 03:0503:05 - 23:59Friday 22:45
WTI, NGASMonday 01:0501:05 - 23:59Friday 22:45
Cryptocurrencies
Ceyptocurrencies are 24/700:05 - 23:59
Spot Indices
AUS200Monday 02:5002:50 - 09:30
10:10 - 23:59
Friday 23:00
CHNINDMonday 04:0004:00 - 11:30
12:00 - 23:45
Friday 23:00
EU50, FRA40Monday 09:0009:00 - 23:00Friday 23:00
GER30Monday 01:0001:00 - 23:15
23:30 - 23:45
Friday 23:00
HKINDMonday 04:1504:00 - 07:00
08:00-11:30
12:15 - 22:00
Friday 22:00
ITA40Monday 10:0010:00 - 18:40Friday 18:40
JAP225Monday 03:0503:05 - 20:00Friday 20:00
SPA35Monday 09:0009:00 - 21:00Friday 21:00
UK100Monday 01:0001:00 - 23:59Friday 23:00
US30, US100, US500Monday 01:0001:00 - 23:15
23:30 - 23:59
Friday 23:00
Futures - Commodities
#BRENTMonday 03:0503:05 - 23:59Friday 23:00
#WTIMonday 01:0501:05 - 23:59Friday 23:00
#NGASMonday 09:3009:30 - 23:59Friday 23:00
#COCOAMonday 11:4511:45 - 22:30Friday 22:30
#COFFEEMonday 11:2511:15 - 22:30Friday 22:30
#CORN, #SOYBEAN, #WHEATMonday 03:0503:05 - 15:45
16:35 - 21:00
Friday 21:00
#COTTONMonday 09:3009:30 - 21:20Friday 21:20
#SUGARMonday 10:3010:30 - 20:00Friday 20:00
Futures - Bonds
#BUND, #SCHATZMonday 09:0509:05 - 23:00Friday 23:00
#TNOTEMonday 01:3501:35 - 23:59Friday 23:59
Shares
Majors , USMonday 16:3016:30 - 23:00Friday 23:00
EuropeMonday 10:0010:00 - 18:30Friday 18:30
Hong KongMonday 04:3004:30 - 07:00
08:00 11:00
Friday 11:30