نرخ بهره شبانه چیست؟

نرخ بهره شبانه، که به نرخ برگشت نیز معروف است، نرخ تعرفه ای است که معامله گر برای یک شبه انتخاب می کند. نرخ بهره شبانه بسته به نرخ بهره حاکم، هزینه یا سود برای معامله گر به همراه دارد و این عدد مثبت یا منفی خواهد بود. اگر نرخ مثبت باشد، برای معامله گر سود محسوب می شود (به حساب اضافه می شود) و اگر منفی باشد هزینه ای برای معامله گر است (از حساب کسر می شود). نرخ بهره شبانه بر اساس دارایی متفاوت است و از آنجا که شرایط مختلف بازار، مانند نوسانات، بر آنها تأثیر می گذارد، آنها دائما در نوسان هستند.

نرخ بهره شبانه کی اعمال می شود؟

کارگزاران و بروکر ها نرخ مبادله را برای همه معاملاتی که یک شبه باز شده اعمال می کنند. به عنوان مثال، بازار ساعت 10:00 به وقت گرینویچ (5:00 بعد از ظهر EST) آغاز و پایان روز معاملات فارکس را در نظر می گیرد. اگر معامله گر روز دوشنبه در ساعت 9:55 بعد از ظهر به وقت گرینویچ وارد یک موقعیت شود و آن را در ساعت 10:10 بعد از ظهر ببندد، بروکر آن را یک شبه می داند. با این حال، معامله ای که ساعت 10:01 بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت گرینویچ باز شد، تا ساعت 10 شب به وقت گرینویچ روز سه شنبه احتساب نمی شود. سود خالص به دست آمده یا کسر شده برای هر معامله ای که یک شبه نگه داشته می شود، مستقیماً به حساب معامله گر اعمال می شود.

نرخ بهره شبانه 3 روزه چیست؟

اگر جمعه شب یک معامله باز داشته باشید، مبلغ اضافه شده یا کسر شده به حساب شما در نتیجه نرخ بهره شبانه تعریف شده، سه برابر مقدار معمول است. نرخ های بهره شبانه سه گانه به صورت دوره ای، جمعه شب محاسبه می شود تا تسویه معاملات در آخر هفته انجام شود، زیرا به دلیل بسته شدن بازار هیچ نرخ بهره شبانه ای دریافت نمی شود. این امر به این دلیل است که بانک ها شنبه یا یکشنبه فعالیت نمی کنند.

چگونه می توانید مقدار نرخ بهره شبانه را پیدا کنید؟

با بررسی نرخ بهره شبانه در بخش محصول، می توانید نرخ ما را در منوی منابع در بخش اصلی وب سایت بررسی کنید.